Verdoorn advocaat

Mr P.P. VerdoornNiemand zoekt ernaar, maar toch krijgen veel mensen wel eens te maken met lastige conflicten, zakelijk of persoonlijk. Wanneer zo een conflict met “gewoon overleg” niet meer is op te lossen kan het raadzaam zijn om advies in te winnen bij een advocaat.

Maar waar moet u dan op letten?
Wij zijn er trots op dat we cliënten op een betrokken manier kunnen adviseren en begeleiden. Want achter iedere “zaak” zit tenslotte een persoonlijk verhaal. Daarom nemen we de tijd en gaan we in goed overleg met de cliënt te werk met duidelijke en heldere informatie vooraf en tijdens de eventuele procedure.

Mr Verdoorn is sinds 1986 werkzaam als advocaat. Hij heeft de persoonlijke aandacht voor de cliënt en diens zaak altijd van groot belang gevonden en heeft daarom van begin af aan een voorkeur gehad voor het zelfstandig werken in een klein verband. Op die manier is hij er zeker van dat zijn cliënten de aandacht krijgen die nodig is om hun zaak zo goed mogelijk te behartigen.

Omdat de ontwikkelingen in het recht elkaar snel opvolgen en het belangrijk is die goed bij te houden heeft hij de gebieden waarop hij juridische bijstand verleent beperkt tot het strafrecht (ook jeugdstrafrecht), het familie- en jeugdrecht en het erfrecht.

In alle gevallen zal hij er naar streven om een conflict zo beperkt mogelijk te houden en te voorkomen dat het escaleert. Met creatieve oplossingen van een conflict worden de kosten zo beperkt mogelijk gehouden en wordt, als het kan, de gang naar de rechter vermeden. Maar als het niet anders kan, dan zal hij de belangen van de cliënt ook bij de rechter verdedigen en zo goed mogelijk presenteren

Rechtsgebieden

U kunt bij ons in Apeldoorn terecht voor de volgende rechtsgebieden:

  • Strafrecht
  • Familierecht
    (echtscheiding, boedelscheiding, alimentatie, omgang etc.)
  • Erfrecht